קלינאות תקשורת

האוכלוסייה בעלת קשיים או הפרעות בתקשורת, מקבלת טיפול על ידי קלינאית תקשורת. הפרעה בתקשורת יכולה להתבטא בקושי לדבר או קושי להבין דיבור, קושי בכתיבה וקריאה, קשיים בארגון הרציפות ,מחשבות ורגשות.

אנשים שאינם מילוליים לומדים להשתמש בתקשורת תומכת וחליפית (תת"ח) ללא עזרים כמו ג'סטות, שפת סימנים, שפת גוף והבעות פנים או עם עזרים כמו לוח תקשורת, תוכנות מחשב (כתיבה בסמלים), מכשירים עם פלט קולי כדי לבטא את הצרכים הבסיסיים, לקדם אינטראקציה בין חברים ולאפשר שיתוף  פעולה רב יותר במסגרת.