עבודה סוציאלית

צוות העובדים הסוציאלים:

 • מוטי קוצ'וק - רכז מקצועי וסגן המנהל
 • ענבר אמיר - רכזת צוות עובדים סוציאליים
 • איילת דקל
 • שי שלו-שמעון
 • חנית צ'ישנובסקי

הרציונל המנחה את התפיסה המקצועית הוא כי בית קסלר הינו מסגרת דיור שמטרתה לספק סביבה שיקומית מוגנת ותומכת שתאפשר את מימוש הפוטנציאל האישי הנמצא בכל דייר/ת ואת תרומתו לפוטנציאל הקבוצתי והחברתי הקיים במעון.
 
מטרות:

 • לספק לדיירים ולעובדים הזדמנויות להתפתח ולממש את יכולותיהם.
 • להביא לקידום ולשיקום כל דייר ודיירת בצורה מקסימלית על מנת שיפתח כאדם בוגר ועצמאי.
 • ללמוד ולשפר טכניקות עבודה בקבוצה ושיתוף פעולה בכדי לשפר את טווח מימוש הפוטנציאל האישי ולחזק את היכולת לתת ולקבל, לתרום ולהיתרם.
 • ללמוד ולשפר טכניות התמודדות והסתגלות של הדיירים ביחס לבעיות ולשינויים העולים בחייהם כדי שיוכלו לפתח דרכים עצמאיות לתפקוד.
 • לעזור, לכוון ולתמוך בדיירים ובעובדים בבניית מערכות היחסים והתקשורת שלו עם סביבתם וליצור במשותף מערכות יחסים בריאות ויעילות המאפיינות בין אנשים בוגרים.
 • לפתח את הקשרים עם הקהילה ולפעול לחיזוק תחושת השייכות והמעורבות בחברה.
 • לפעול להעצמה של דיירי המעון – לפיתוח הכרה ואמונה ביכולות ובמסוגלות של הפרט והקבוצה, להשפיע ולהביא לשינוי בסביבת  הקרובה והרחבה.